Požadavky na stavební připravenost

Požadavky na stavební připravenost

Při jádrovém nebo příklepovém vrtání a řezání a jiných  pracech požadujeme zajistit vhodné podmínky v místě prováděných prací. Při diamantovém řezání a vrtání pracujeme v drtivé většině případů s chlazením diamantových nástrojů vodou.   Pracovní pozice jednotlivých typů strojů jsou rozdílné v závislosti na požadavcích jednotlivých druhů prací. Z tohoto důvodu je nutné zabezpečit dostatečný prostor pro manipulaci…