Požadavky na stavební připravenost

Při jádrovém nebo příklepovém vrtání a řezání a jiných  pracech požadujeme zajistit vhodné podmínky v místě prováděných prací. Při diamantovém řezání a vrtání pracujeme v drtivé většině případů s chlazením diamantových nástrojů vodou.  

Pracovní pozice jednotlivých typů strojů jsou rozdílné v závislosti na požadavcích jednotlivých druhů prací. Z tohoto důvodu je nutné zabezpečit dostatečný prostor pro manipulaci se strojem a pro jeho obsluhu. Pro práci ve výškách nad 1,5 m a nad volnou hloubkou zajistí objednatel vhodné technické konstrukce / zábradlí, plošiny, lešení apod. /. Pro práci ve výkopech zajistí objednatel minimální šířku výkopu 80 cm a dle místních podmínek a hloubky odpovídající pažení výkopu.      

V případě provádění prací v obývaných bytech, prostorech a kancelářích požadujeme po objednateli zabezpečit ostatní místnosti a věci proti možnému poškození.  I přes naše bohaté zkušenosti, technická opatření a opatrnost může dojít ve výjimečných případech k zatečení vody. Většinou to bývá v případech obnažení podkladových / nosných panelů nebo zásahů do konstrukcí.  

Požadavky na připojení energií: ve vzdálenosti max. do 20 m od místa prací

2x elektrický přípoj 230V / jistič min. 16A s charakteristikou C – postačuje při pracích ve většině případů v panelových a rodinných domech

1x elektrický přípoj 400V / jistič min. 25A s charakteristikou C, zásuvka 32A/16A  5P  v případě vrtání nad průměr 250 mm, řezání stěnovou pilou, broušení nebo frézování

1x čistá, tlaková voda / s tlakem 2-6 barů / ukončení vnějším závitem ½, 3/4 G nebo rychlospojkou Gardena

Objednatel zajištuje místo pro uložení vyřezaného materiálu a místo pro likvidaci kalů vzniklých řezáním/vrtáním  železobetonu. Dále objednatel zajištuje vhodné parkovací místo pro dodávku typu Transit.

Dle dohody objednatel zajištuje manipulaci s vyřezanými částmi / v případě řezání /. 

Objednatel zajišťuje a zodpovídá za  správné zaměření, trvalé a nezaměnitelné vyznačení  míst vrtání nebo řezání a zároveň odpovídá za místa bez skrytých kabelů, potrubí, rozvodů a dalších inženýrských sítí.
Veškeré případné náklady, vícepráce a škody z důvodu nedodržení požadavků na stavební připravenost jdou k tíži objednatele. Při nedodržení všeobecných požadavků na stavební připravenost je může zhotovitel zpoplatnit nad rámec nabídkové ceny.