Řezání kanalizačního potrubí stěnovou pilou

Řezání potrubí stěnovou pilou

Řezání kanalizačního potrubí stěnovou pilou